Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay

Luận án đã đưa ra được khái niệm, đặc điểm, nội dung, ý nghĩa của xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự; Xây dựng được khái niệm, phân tích đặc điểm, nội dung và hình thức thể hiện của pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự; Xây dựng được khái niệm, xác đị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Tuấn An
Đồng tác giả: PGS. TS Hoàng Thế Liên
Định dạng: Luận án
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36635
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!