Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII. Ngày 20/05/2014

Quốc hội họp phiên trù bị. Khai mạc kỳ họp. Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ; của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Quốc hội nghe: Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36765
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!