Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII. Ngày 22/10/2007

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật đa dạng sinh học. Quốc hội thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; Luật trưng mua, trưng dụng tài sản. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển nội d...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2007
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37117
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!