Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII. Ngày 29/05/2008

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi). Thông qua các nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2008
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37154
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!