Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII. Ngày 13/11/2008

Quốc hội nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Biểu quyết thông qua Luật giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi); Luật đa dạng sinh học; Luật Công nghệ cao; Luật cán bộ, công chức. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2008
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37197
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!