Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII. Ngày 09/06/2009

Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2009
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37274
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!