Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII. Ngày 16/11/2009

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2009
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37295
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!