Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII. Chiều ngày 29/03/2011

Biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; dự án Luật Thủ đô; dự án Luật phòng, chống mua bán người; dự án Luật kiểm toán độc lập. Quốc hội họp phiên bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2011
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37524
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!