Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 13/12/2002

Quốc hội thảo luận Luật Kế toán. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh chủ trì

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2002
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37579
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!