Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 22/05/2003

Quốc hội thảo luận ở hội trường về Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2003
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37805
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!