Quy định về chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Nghiên cứu quy định về chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự nhằm làm sáng tỏ về vấn đề Chứng cứ và chứng minh trong Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2004.

Lưu vào:
Tác giả chính: Viện Nghiên cứu lập pháp
Định dạng: Chuyên đề nghiên cứu
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2015
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37949
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!