Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Election of Deputies to the National Assembly and the Law on Election of Deputies to the People's Councils

Lưu vào:
Tác giả chính: The Nationnal Assembly
Định dạng: Tài liệu dịch
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : 2010
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37998
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!