Law Environmental Protection Tax

This Law provides for taxable subject, un-taxable subject, taxpayers, tax base, tax declaration, tax calculation, tax payment and environmental protection tax refund.

Lưu vào:
Tác giả chính: The Nationnal Assembly
Định dạng: Tài liệu dịch
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : 2010
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37999
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!