Law on Public Employees

This Law provides for public employees: rights and obligations of public employe es;and recruitment, employment and management of public employees in public non- business units.

Lưu vào:
Tác giả chính: The Nationnal Assembly
Định dạng: Tài liệu dịch
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : 2010
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38000
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!