Law on Non-Agricultural Land Use Tax

This Law provides for objects liable or not liable to, pay ers of, bases for, registration, declaration, calculation and payment of, exemption from and reduction of, non-agricultural land use tax.

Lưu vào:
Tác giả chính: The Nationnal Assembly
Định dạng: Tài liệu dịch
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : 2010
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38001
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!