Trích dẫn APA

Hạnh, L. Đ. Quyền con người trong tín ngưỡng tôn giáo.

Chicago Style Citation

Hạnh, Lê Đức. Quyền Con Người Trong Tín Ngưỡng Tôn Giáo.

Trích dẫn MLA

Hạnh, Lê Đức. Quyền Con Người Trong Tín Ngưỡng Tôn Giáo.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.