Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XI. Ngày 29/10/2004

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2004
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38323
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!