Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 20/10/2005

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2005; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2006. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2005
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38551
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!