Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 24/10/2005

Thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật nhà ở. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2005
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38616
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!