Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XI. Chiều ngày 28/03/2007

Quốc hội thảo luận ở Hội trường dự án Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật lao động (về việc cho phép người lao động được nghỉ việc, hưởng nguyên lương vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10-3 âm lịch hàng năm). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh chủ trì...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2007
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38998
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!