Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 09/12/1997

Quốc hội tiếp tục thảo luận thông qua 2 dự án Luật ngân hàng nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 1997
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39028
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!