Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 31/03/1995

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật doanh nghiệp Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì điều khiển nội dung

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 1995
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39311
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!