Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa IX. Chiều ngày 08/03/1996

Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 1995 và triển khai nhiệm vụ 1996. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì điều khiển nội dung

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 1996
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39328
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!