Hệ thống cơ quan tư pháp của nhà nước tư sản

Bộ máy nhà nước ở các nước tư sản bao gồm ba hình thức quyền lực tồn tại độc lập với nhau. Trong đó quyền tư pháp được trao cho toà án, như thế hệ thống cơ quan toà án trở thành một trong ba hệ thống cơ quan độc lập của bộ máy nhà nước, chuyên nắm quyền xét xử những vi phạm pháp luật và áp dụng hìn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thái Vĩnh Thắng
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 1996
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39371
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!