Trích dẫn APA

Bình, N. T. (1996). Về các nguyên tắc xác định thẩm quyền của toà án hành chính.

Chicago Style Citation

Bình, Nguyễn Thanh. Về Các Nguyên Tắc Xác định Thẩm Quyền Của Toà án Hành Chính. 1996.

Trích dẫn MLA

Bình, Nguyễn Thanh. Về Các Nguyên Tắc Xác định Thẩm Quyền Của Toà án Hành Chính. 1996.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.