Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 20/03/1996

Quốc hội tiếp tục thông qua Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì điều khiển nội dung

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 1996
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39382
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!