Trích dẫn APA

Thu, P. H. (1996). Tổ chức tư pháp của Pháp. Phần I: Tài phán hình sự.

Chicago Style Citation

Thu, Phan Hữu. Tổ Chức Tư Pháp Của Pháp. Phần I: Tài Phán Hình Sự. 1996.

Trích dẫn MLA

Thu, Phan Hữu. Tổ Chức Tư Pháp Của Pháp. Phần I: Tài Phán Hình Sự. 1996.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.