Tổ chức tư pháp của Pháp. Phần I: Tài phán hình sự

Do có những khác biệt trong tổ chức tư pháp nên việc tổ chức các cơ quan điều tra ở Pháp cũng có nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam. Cơ quan điều tra ở Pháp được tổ chức làm hai cấp: cấp thẩm phán điều tra và phòng buộc tội.

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Hữu Thu
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 1996
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39395
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-39395
recordtype dspace
spelling ir-11742-393952017-09-06T02:30:54Z Tổ chức tư pháp của Pháp. Phần I: Tài phán hình sự Phan Hữu Thu Phan Hữu Thu Tổ chức tư pháp Cơ quan điều tra Thẩm phán điều tra Phòng buộc tội Pháp Tài phán hình sự Do có những khác biệt trong tổ chức tư pháp nên việc tổ chức các cơ quan điều tra ở Pháp cũng có nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam. Cơ quan điều tra ở Pháp được tổ chức làm hai cấp: cấp thẩm phán điều tra và phòng buộc tội. 1996 Tạp chí https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39395 vi 6tr. application/pdf Tạp chí Luật học số 4-1996
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language Vietnamese
topic Phan Hữu Thu
Tổ chức tư pháp
Cơ quan điều tra
Thẩm phán điều tra
Phòng buộc tội
Pháp
Tài phán hình sự
spellingShingle Phan Hữu Thu
Tổ chức tư pháp
Cơ quan điều tra
Thẩm phán điều tra
Phòng buộc tội
Pháp
Tài phán hình sự
Phan Hữu Thu
Tổ chức tư pháp của Pháp. Phần I: Tài phán hình sự
description Do có những khác biệt trong tổ chức tư pháp nên việc tổ chức các cơ quan điều tra ở Pháp cũng có nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam. Cơ quan điều tra ở Pháp được tổ chức làm hai cấp: cấp thẩm phán điều tra và phòng buộc tội.
format Tạp chí
author Phan Hữu Thu
author_facet Phan Hữu Thu
author_sort Phan Hữu Thu
title Tổ chức tư pháp của Pháp. Phần I: Tài phán hình sự
title_short Tổ chức tư pháp của Pháp. Phần I: Tài phán hình sự
title_full Tổ chức tư pháp của Pháp. Phần I: Tài phán hình sự
title_fullStr Tổ chức tư pháp của Pháp. Phần I: Tài phán hình sự
title_full_unstemmed Tổ chức tư pháp của Pháp. Phần I: Tài phán hình sự
title_sort tổ chức tư pháp của pháp. phần i: tài phán hình sự
publishDate 1996
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39395
_version_ 1647670250885349376
score 11.259108