Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 07/04/1997

Quốc hội tiếp tục thảo luận về Báo cáo công tác của nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì điều khiển nội dung

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 1997
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39452
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!