Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa IX. Sáng ngày 24/04/1997

Quốc hội thảo luận về Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Văn Tửu điều khiển. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Văn Tửu điều khiển điều khiển nội dung

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Chinese
Xuất bản : 1997
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39476
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!