Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 22/05/1999

Quốc hội tiếp tục nghe các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh điều khiển

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 1999
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39679
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!