Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 06/12/2001

Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Hiến pháp năm 1992. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2001
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39995
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!