Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa X. Chiều ngày 01/04/2002

Quốc hội tiếp tục thảo luận và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa điều khiển phiên họp

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2002
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40076
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!