Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 18/11/2016

Biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật du lịch (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội
Định dạng: Bản thông tin
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40168
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-40168
recordtype dspace
spelling ir-11742-401682017-10-17T04:08:05Z Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 18/11/2016 Quốc hội Biên bản gỡ băng Gỡ băng kỳ họp Quốc hội khóa XIV Kỳ họp thứ hai 18/11/2016 Luật tín ngưỡng tôn giáo Tín ngưỡng Tôn giáo Luật du lịch Tự do tín ngưỡng tôn giáo Tổ chức tôn giáo Du lịch Phát triển du lịch Nhân lực du lịch Biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật du lịch (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung 2016-11-18 Bản thông tin https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40168 vi 40 trang application/pdf
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language Vietnamese
topic Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ hai
18/11/2016
Luật tín ngưỡng tôn giáo
Tín ngưỡng
Tôn giáo
Luật du lịch
Tự do tín ngưỡng tôn giáo
Tổ chức tôn giáo
Du lịch
Phát triển du lịch
Nhân lực du lịch
spellingShingle Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ hai
18/11/2016
Luật tín ngưỡng tôn giáo
Tín ngưỡng
Tôn giáo
Luật du lịch
Tự do tín ngưỡng tôn giáo
Tổ chức tôn giáo
Du lịch
Phát triển du lịch
Nhân lực du lịch
Quốc hội
Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 18/11/2016
description Biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật du lịch (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung
format Bản thông tin
author Quốc hội
author_facet Quốc hội
author_sort Quốc hội
title Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 18/11/2016
title_short Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 18/11/2016
title_full Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 18/11/2016
title_fullStr Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 18/11/2016
title_full_unstemmed Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 18/11/2016
title_sort bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ hai, quốc hội khóa xiv. chiều ngày 18/11/2016
publishDate 2016
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40168
_version_ 1647670660398317568
score 11.259108