Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công - Quy định và thực tiễn ở Việt Nam

Nghiên cứu tập trung phân tích các quy định hiện hành của Việt Nam liên quan tới kiểm soát xung đột lợi ích công và mức độ nhận thức của cán bộ công chức, doanh nghiệp, người dân đối với xung đột lợi ích công. Từ đó nhằm đề xuất một số biện pháp giúp Chính phủ và các bên liên quan hạn chế các tình h...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngân hàng thế giới, Thanh tra Chính phủ Việt Nam
Định dạng: Báo cáo
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : NXB Hồng Đức 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40456
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-40456
recordtype dspace
spelling ir-11742-404562017-09-06T02:30:51Z Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công - Quy định và thực tiễn ở Việt Nam Ngân hàng thế giới, Thanh tra Chính phủ Việt Nam Xung đột lợi ích Khu vực công Tham nhũng Kiểm soát Nghiên cứu tập trung phân tích các quy định hiện hành của Việt Nam liên quan tới kiểm soát xung đột lợi ích công và mức độ nhận thức của cán bộ công chức, doanh nghiệp, người dân đối với xung đột lợi ích công. Từ đó nhằm đề xuất một số biện pháp giúp Chính phủ và các bên liên quan hạn chế các tình huống xung đột lợi ích mà CBCC gặp phải khi thực hiện công việc của mình. 2016-10 Báo cáo https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40456 vi Ngân hàng thế giới application/pdf NXB Hồng Đức Ngân hàng thế giới
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language Vietnamese
topic Xung đột lợi ích
Khu vực công
Tham nhũng
Kiểm soát
spellingShingle Xung đột lợi ích
Khu vực công
Tham nhũng
Kiểm soát
Ngân hàng thế giới, Thanh tra Chính phủ Việt Nam
Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công - Quy định và thực tiễn ở Việt Nam
description Nghiên cứu tập trung phân tích các quy định hiện hành của Việt Nam liên quan tới kiểm soát xung đột lợi ích công và mức độ nhận thức của cán bộ công chức, doanh nghiệp, người dân đối với xung đột lợi ích công. Từ đó nhằm đề xuất một số biện pháp giúp Chính phủ và các bên liên quan hạn chế các tình huống xung đột lợi ích mà CBCC gặp phải khi thực hiện công việc của mình.
format Báo cáo
author Ngân hàng thế giới, Thanh tra Chính phủ Việt Nam
author_facet Ngân hàng thế giới, Thanh tra Chính phủ Việt Nam
author_sort Ngân hàng thế giới, Thanh tra Chính phủ Việt Nam
title Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công - Quy định và thực tiễn ở Việt Nam
title_short Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công - Quy định và thực tiễn ở Việt Nam
title_full Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công - Quy định và thực tiễn ở Việt Nam
title_fullStr Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công - Quy định và thực tiễn ở Việt Nam
title_full_unstemmed Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công - Quy định và thực tiễn ở Việt Nam
title_sort kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công - quy định và thực tiễn ở việt nam
publisher NXB Hồng Đức
publishDate 2016
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40456
_version_ 1647670252867158016
score 11.1374855