Trích dẫn APA

Tâm, L. N. T. (2017). Vấn đề phòng ngừa sự cố hàng hải nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển bằng pháp luật.

Chicago Style Citation

Tâm, Lưu Ngọc Tố. Vấn đề Phòng Ngừa Sự Cố Hàng Hải Nhằm Kiểm Soát ô Nhiễm Môi Trường Biển Bằng Pháp Luật. 2017.

Trích dẫn MLA

Tâm, Lưu Ngọc Tố. Vấn đề Phòng Ngừa Sự Cố Hàng Hải Nhằm Kiểm Soát ô Nhiễm Môi Trường Biển Bằng Pháp Luật. 2017.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.