Trích dẫn APA

Bình, Đ. N. (2004). Điều chỉnh pháp luật đối với đình công và giải quyết đình công ở Việt Nam hiện nay.

Chicago Style Citation

Bình, Đỗ Ngân. Điều Chỉnh Pháp Luật đối Với đình Công Và Giải Quyết đình Công ở Việt Nam Hiện Nay. 2004.

Trích dẫn MLA

Bình, Đỗ Ngân. Điều Chỉnh Pháp Luật đối Với đình Công Và Giải Quyết đình Công ở Việt Nam Hiện Nay. 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.