Thí điểm bỏ hội đồng nhân dân quận, huyện, phường - Những vấn đề đặt ra

Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm sau hơn một năm triển khai và đưa ra một số đề xuất trao đổi về việc thí điểm bỏ hội đồng nhân dân quận, huyện, phường.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Thu Hà
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2011
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41206
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!