Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trong pháp luật lao động

Bàn về những quy định của pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trong quan hệ lao động để làm cơ sở xem xét, góp phần sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động.

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào Mộng Điệp
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2011
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41288
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!