Hình thức thực hiện quyền đại diện lao động theo pháp luật của Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam dưới góc nhìn luật so sánh

Bài viết đề cập đến: (1) Các hình thức thực hiện quyền đại diện lao động tại Cộng hòa Liên bang Đức. (2) Các hình thức thực hiện quyền đại diện lao động tại Việt Nam và một số khuyến nghị.

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào Mộng Điệp
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2013
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41592
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!