Thực trạng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về vật chứng

Bài viết đề cập đến: (1) Khái niệm vật chứng và chủ thể có quyền thu thập vật chứng. (2) Bảo quản vật chứng. (3) Xử lý vật chứng.

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Thị Minh Sơn
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2013
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41605
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!