Trích dẫn APA

Lâm, T. T. T. (2013). Những điểm mới về đình công trong Bộ luật Lao động năm 2012.

Chicago Style Citation

Lâm, Trần Thị Thúy. Những điểm Mới Về đình Công Trong Bộ Luật Lao động Năm 2012. 2013.

Trích dẫn MLA

Lâm, Trần Thị Thúy. Những điểm Mới Về đình Công Trong Bộ Luật Lao động Năm 2012. 2013.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.