Những điểm mới về đình công trong Bộ luật Lao động năm 2012

Bài viết đề cập đến: (1) Bộ luật lao động năm 2012 chỉ thừa nhận đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, không thừa nhận đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về quyền. (2) Về tổ chức lãnh đạo đình công và lấy ý kiến tập thể lao động về đình công. (3) Về đình công...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Thị Thúy Lâm
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2013
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41611
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài viết đề cập đến: (1) Bộ luật lao động năm 2012 chỉ thừa nhận đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, không thừa nhận đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về quyền. (2) Về tổ chức lãnh đạo đình công và lấy ý kiến tập thể lao động về đình công. (3) Về đình công bất hợp pháp. (4) Về việc hoãn hoặc ngừng đình công, đóng cửa tạm thời nơi làm việc khi tập thể lao động tiến hành đình công.