Những điểm mới về đình công trong Bộ luật Lao động năm 2012

Bài viết đề cập đến: (1) Bộ luật lao động năm 2012 chỉ thừa nhận đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, không thừa nhận đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về quyền. (2) Về tổ chức lãnh đạo đình công và lấy ý kiến tập thể lao động về đình công. (3) Về đình công...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Thị Thúy Lâm
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2013
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41611
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-41611
recordtype dspace
spelling ir-11742-416112017-10-02T20:00:31Z Những điểm mới về đình công trong Bộ luật Lao động năm 2012 Trần Thị Thúy Lâm Tạp chí Luật học Trần Thị Thúy Lâm Pháp luật Lao động Đình công Luật lao động Bộ luật Lao động năm 2012 Người lao động Tranh chấp lao động tập thể Tổ chức lãnh đạo đình công Bài viết đề cập đến: (1) Bộ luật lao động năm 2012 chỉ thừa nhận đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, không thừa nhận đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về quyền. (2) Về tổ chức lãnh đạo đình công và lấy ý kiến tập thể lao động về đình công. (3) Về đình công bất hợp pháp. (4) Về việc hoãn hoặc ngừng đình công, đóng cửa tạm thời nơi làm việc khi tập thể lao động tiến hành đình công. 2013 Tạp chí https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41611 vi 5 trang application/pdf Tạp chí Luật học số 07/2013
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language Vietnamese
topic Tạp chí Luật học
Trần Thị Thúy Lâm
Pháp luật
Lao động
Đình công
Luật lao động
Bộ luật Lao động năm 2012
Người lao động
Tranh chấp lao động tập thể
Tổ chức lãnh đạo đình công
spellingShingle Tạp chí Luật học
Trần Thị Thúy Lâm
Pháp luật
Lao động
Đình công
Luật lao động
Bộ luật Lao động năm 2012
Người lao động
Tranh chấp lao động tập thể
Tổ chức lãnh đạo đình công
Trần Thị Thúy Lâm
Những điểm mới về đình công trong Bộ luật Lao động năm 2012
description Bài viết đề cập đến: (1) Bộ luật lao động năm 2012 chỉ thừa nhận đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, không thừa nhận đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về quyền. (2) Về tổ chức lãnh đạo đình công và lấy ý kiến tập thể lao động về đình công. (3) Về đình công bất hợp pháp. (4) Về việc hoãn hoặc ngừng đình công, đóng cửa tạm thời nơi làm việc khi tập thể lao động tiến hành đình công.
format Tạp chí
author Trần Thị Thúy Lâm
author_facet Trần Thị Thúy Lâm
author_sort Trần Thị Thúy Lâm
title Những điểm mới về đình công trong Bộ luật Lao động năm 2012
title_short Những điểm mới về đình công trong Bộ luật Lao động năm 2012
title_full Những điểm mới về đình công trong Bộ luật Lao động năm 2012
title_fullStr Những điểm mới về đình công trong Bộ luật Lao động năm 2012
title_full_unstemmed Những điểm mới về đình công trong Bộ luật Lao động năm 2012
title_sort những điểm mới về đình công trong bộ luật lao động năm 2012
publishDate 2013
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41611
_version_ 1647670146244804608
score 11.259108