Trách nhiệm của tập đoàn xuyên quốc gia đối với quyền con người theo các quy định không có tính ràng buộc

Bài viết đề cập đến: Vai trò của tập đoàn xuyên quốc gia và vấn đề quyền con người; Trách nhiệm của tập đoàn xuyên quốc gia đối với quyền con người theo quy định không có tính ràng buộc và đưa ra một số khuyến nghị.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Đức Minh
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2013
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41613
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!