Những đánh giá định tính về sự tồn tại của kênh truyền dn tín dụng ngân hàng ở Việt Nam

Bài viết bàn về đặc trưng của ngân hàng và về sự phát triển của thị trường vốn để thấy rõ những đặc tính về sự tồn tại của kênh truyền dẫn tín dụng ngân hàng ở Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Thái Phong
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42048
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!