Bàn về trường hợp miễn trách nhiệm hình sự theo bộ luật hình sự Việt Nam

Bài viết bàn về các vấn đề: 1) Khái niệm, bản chất pháp lý của miễn trách nhiệm hình sự. 2) Nội dung trường hợp miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. 3) Vấn đề đặt ra khi áp dụng trường hợp miễn trách nhiệm hình sự....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Nam
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42118
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!