Để xây dựng và phát triển thành công ĐKKT ở Việt Nam

Việt Nam hội tụ tương đối đầy đủ những điều kiện cơ bản để phát triển đặc khu kinh tế (ĐKKT). Song, để tránh thất bại, cần xác định tiêu chí và điều kiện để xây dựng ĐKKT ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh Mạnh Linh
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42131
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!