Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ là động lực cơ bản để Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững

Nhân dịp đầu Năm mới, Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã có cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, chuẩn bị bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm cuối của Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 (tiêu đề bài phỏng vấn d...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Anh Đức
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
AEC
FTA
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42138
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!