Phụ nữ tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở (cấp xã/phường): Nhìn từ kết quả khảo sát ý kiến người dân ở bốn tỉnh thành

Bài viết đưa ra kết quả khảo sát ở 8 xã, phường về nội dung chủ yếu liên quan đến giới và sự tham gia của phụ nữ vào hệ thống chính trị cơ sở và phân tích sâu về các rào cản xã hội, đưa ra một số bàn luận nhằm nâng cao vị thế, vai trò và tiếng nói của phụ nữ trong hệ thống chính trị cơ sở, đóng góp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Đức Chiện, Nguyễn Ngọc Hương
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42150
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!